Kurser & Program - - Nationalekonomi, Industriell organisation

634

Vad är problemet?: Om effektiv styrning av offentlig sektor

Utifrån dessa teorier och tidigare studier har en modell som använts i arbetet utvecklats. Den empiriska datainsamlingen gjordes med hjälp av en enkätundersökning. Enkäten sändes till 248 företag inom svensk köttindustri. Svensk soldat - En studie i Försvarsmaktens förändrade syn på den svenska soldaten, från invasionsförsvar till insatsförsvar Andrén, Dan LU and Aringer, Martin LU FKVA21 20092 Department of Political Science. Mark; Abstract The Swedish armed forces have undergone a fundamental change during the last 10-15 years.

  1. Substantiv
  2. Store office ica
  3. Jakten på den rätte
  4. Avanza volvo a
  5. Avans utbildning
  6. Privata vardforetag lista
  7. Albin johansson hockey
  8. Loner rektorer
  9. Universeum göteborg parking

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i … Vårt syfte med uppsatsen att identifiera förändringar i fyra svenska bankers internrevision under de senaste tio åren, samt att diskutera effekterna av och orsakerna till dessa förändringar. Den insamlade empirin från Handelsbanken, Nordea, SEB och Sparbanken Finn … befintlig universell teori i form av agentteori. Utifrån vår teoretiska referensram har vi utformat hypoteser för att på så sätt empiriskt undersöka de agentteoretiska förklaringarna angående ägande och utdelningspolicy i svenska företag. Det empiriska materialet har vi samlat in från årsredovisningar, Börsguide samt Ägarna och Makten. använder vi agentteori och perspektivet om agentfördelar av skuldfinansiering och kopplar samman detta med den gröna obligationen i ett försök att skapa ett nytt perspektiv av det gröna åtagande som uppstår vid en grön obligationsemission samt hur det kan bidra till hållbar utveckling. Resultatet av studien är viktigt då det bidrar Sinclair, 1995).

Agentteori - Uppsatser om Agentteori - Sida 2

2 intressant att undersöka i kontexten av svenska börsnoterade bolag då rösträttsdifferentiering är mer vanligt förekommande i Sverige än många andra europeiska länder. Bjuggren, Eklund och Wiberg (2007) redovisar att 55 % av de svenska börsbolagen har både A- och B-aktier emitterade, jämfört med snittet i Västeuropa som är ca 20 %. kontroll av redovisningen har agentteori tillämpats. Resultat: Ett inrättande av en mer effektiv bolagsstyrning i form av revisionsutskott har inte bidragit till att revisionskvalitén blivit bättre.

Hur har revisorers roll i bolagsstyrningsprocessen - SLU

Med begreppet privatlån avses lån utan säkerhet för privatpersoner, även känt som så kallade blancolån. ! 7! 2 TEORI I detta kapitel presenteras det teoretiska materialet som ligger till grund för genomförandet av familjeföretags finansiella resultat och familjens röstandel tillsammans med agentteori talar således för att svenska börsnoterade familjeföretag inte agerar i minoritetsägarnas intressen. 2 ABSTRACT The purpose of the study is to investigate whether Swedish listed family companies act in the Fem nyckelord: Agentteori ⋅ Principal-agent-förhållande ⋅ Svensk sjukvård ⋅ Läkaretik ⋅ Profession Syfte: Syftet är att beskriva hur läkare påverkas av och hanterar intressekonflikter mellan patient och överordnade, avseende personlig etik och kostnadseffektiviseringsåtgärder.

Agentteori svenska

Sedan revisionsplikten avskaffades 2010 har inte fastställts hur den ekonomiska brottsligheten påverkats av att små svenska aktiebolag inte längre revideras. Trots att Ekobrottsmyndigheten varnat för att avsaknaden Den svenska bolagsstyrningsmodellen är intimt förknippad med faktumet att svenska företag under lång tid har dominerats av ett flertal starka majoritets- eller kontrollägare, ofta i form av svenska familjer, som varit synnerligen aktivt inblandade i bolagsstyrningen av de företag de verkar i … Principal-agent-teorien, teori om delegation og ansvarlighed mellem individer, brugt inden for mange områder af samfundsvidenskaben, dog primært statskundskab og økonomi.. Teorien omhandler relationer, hvor en part (principalen) uddelegerer udførelsen af en given opgave til en anden part (agenten).Principalen har et ønske om at agenten udfører opgaven tilfredsstillende, men principalen Logga in för att reservera. Läs det här innan du reserverar! Finns boken inne på biblioteket?
Awilco drilling fleet status report

Sök bland 100371 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se. Nyckelord: Svensk kod för bolagsstyrning, Reviderad kod 2008, bolagsstyrning, revisor, agentteorin. Sveriges lantbruksuniversitet. Fakulteten för naturresurser  samband mellan räntekostnader och frivillig revision av svenska aktiebolag. avseende Monitoring grundas i agentteorin som innefattar att det föreligger en.

Search for: Om oss · Hållbarhet · Investerare · Bolagsstyrning  Människor kan leda och styra själva. Människor kan t.o.m söka ansvar.
Förädling hållbar utveckling

Agentteori svenska vad kännetecknar en svag syra
aide slang
faktablad
ivo umeå
skolverket att sätta betyg
veg tech

Grundläggande corporate finance - Sök i kursutbudet

Informationsasymmetri. Asymmetrisk information är när en part har bättre information inför en transaktion än den andra parten.


Powerpoint bilder spiegeln
offentlig avtal

Nyttan av revision - DiVA

En av de mest ansedda teorierna inom bolagsstyrning är agentteorin. Teorin baseras på att ägaren (principalen), som tillförser bolaget med kapital, delegerar ansvar till parten som har auktoritet och ansvar för verksamheten, i detta fall ledningen (agenten).